สายการบิน

ข่าวสารการท่องเที่ยว

ANA เปิดตัวสายการบินโลว์คอสต์ Air Japan ต้อนรับการท่องเที่ยวหลังจากญี่ปุ่นฟื้นตัว

ANA (All Nippon Airways) ได้เปิดตัวสายการบินใหม่ Air Japan โดยเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ หรือ Low Cost ตั้งเป้าเริ่มให้บริการช่วงปลายปี 2566 เน้นเส้นทางบินต่างประเทศระยะกลาง หรือมากกว่า 4 ชม. นับจากท่าอากาศยานนาริตะ เน้นเส้นทางในพื้นที่เอเชียแปซิฟิก โดย ANA จะนำเครื่องบิน Boeing 787 ขนาด 300 ที่นั่งที่ปกติสายการบินใช้ให้บริการเส้นทางต่างประเทศ มาปรับปรุงใหม่เพื่อใช้กับสายการบิน Air Japan กลุ่มเป้าหมายลูกค้าจะเป็นกลุ่มครอบครัว และคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เอเชียที่ต้องการไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น รวมถึงกลุ่มคนญี่ปุ่นที่ต้องการไปเที่ยวในเอเชีย ปัจจุบัน ANA ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำอยู่แล้วในชื่อ Peach Aviation แต่สายการบินดังกล่าวจะไม่ทับซ้อนกับ Air Japan เพราะ Peach Aviation จะให้บริการเส้นทางในประเทศ และเส้นทางต่างประเทศในระยะทางที่สั้นกว่า Air Japan ที่มา : Trueid

Read More